pc28加拿大官网|免费在线预测|加拿大28预测_加拿大开奖预测结果官网_极致火热!

加拿大28预测 28dx.com

3168063 期 距下期: 01 50

大双 未开: 1
小单 未开: 5
小双 未开: 3
7 + 8 + 4 = 19 -
咪牌

100期 正确:48 期 错误:52 期

正确率:48%

预测 走势 统计
期号 号码 预测 结果
3168064 --- ---
3168063 7+8+4=19
3168062 6+3+5=14
3168061 6+8+5=19
3168060 3+2+1=06
3168059 0+4+0=04
3168058 1+0+0=01
3168057 9+6+3=18
3168056 1+3+1=05
3168055 0+1+6=07
3168054 0+9+0=09
3168053 2+4+9=15
3168052 8+1+2=11
3168051 0+3+0=03
3168050 8+1+8=17
3168049 4+4+8=16
3168048 7+5+8=20
3168047 2+0+8=10
3168046 1+1+9=11
3168045 6+9+6=21
3168044 9+6+1=16
3168043 5+1+3=09
3168042 2+8+2=12
3168041 5+3+6=14
3168040 8+2+3=13
3168039 1+6+2=09
3168038 2+6+4=12
3168037 3+6+0=09
3168036 9+9+9=27
3168035 0+7+5=12
3168034 1+4+3=08
3168033 1+7+7=15
3168032 9+2+7=18
3168031 4+1+9=14
3168030 7+7+0=14
3168029 4+3+5=12
3168028 7+1+9=17
3168027 2+7+7=16
3168026 5+0+2=07
3168025 6+6+6=18
3168024 0+0+6=06
3168023 8+5+7=20
3168022 5+3+5=13
3168021 8+6+4=18
3168020 7+8+8=23
3168019 8+5+1=14
3168018 8+2+7=17
3168017 8+6+7=21
3168016 4+2+6=12
3168015 0+0+8=08
3168014 0+6+5=11
3168013 6+2+3=11
3168012 2+7+8=17
3168011 6+2+9=17
3168010 8+1+7=16
3168009 0+8+3=11
3168008 1+1+2=04
3168007 6+0+7=13
3168006 8+6+2=16
3168005 6+9+2=17
3168004 3+3+0=06
3168003 0+7+4=11
3168002 5+5+3=13
3168001 3+7+4=14
3168000 5+0+2=07
3167999 4+1+5=10
3167998 1+6+0=07
3167997 8+9+5=22
3167996 4+2+6=12
3167995 0+4+1=05
3167994 7+2+6=15
3167993 9+0+2=11
3167992 9+7+1=17
3167991 1+2+7=10
3167990 7+2+5=14
3167989 7+4+3=14
3167988 5+3+0=08
3167987 8+1+1=10
3167986 5+1+6=12
3167985 0+7+7=14
3167984 6+6+3=15
3167983 9+8+0=17
3167982 6+4+9=19
3167981 9+4+0=13
3167980 7+8+3=18
3167979 9+5+0=14
3167978 7+4+9=20
3167977 2+7+5=14
3167976 0+1+6=07
3167975 2+9+1=12
3167974 2+8+3=13
3167973 3+9+1=13
3167972 3+7+1=11
3167971 3+4+2=09
3167970 7+7+5=19
3167969 7+7+6=20
3167968 5+3+8=16
3167967 8+8+8=24
3167966 9+7+2=18
3167965 9+5+8=22
3167964 6+1+5=12